ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 2065
(วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564)

กิจกรรมจิตอาสาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2564
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1671
(วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564)

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมในโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2564
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1540
(วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)

คณะเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าเยี่ยมชม วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1525
(วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา สำนักศิลปากรที่ นครราชสีมา
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1503
(วันเสาร์ที่ 05 ธันวาคม 2563)

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1630
(วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 11 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ >>
Messenger