ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1106
(วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563)

โครงการเครือข่ายรักการอ่าน รักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1169
(วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563)

โครงการเครือข่ายรักการอ่าน รักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านลองตอง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 626
(วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563)

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 813
(วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563)

โครงการเครือข่ายรักการอ่าน รักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 671

อ่านออนไลน์ กับหนังสือชุดความรู้สู้โควิด-19
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 744

โครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือ (การซ่อมแซมหนังสือ และการอนุรักษ์หนังสือหายาก)
อ่านต่อ >>
Messenger