ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคลือบหมึก Cyclododecane โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๖ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม 465