ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิทีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๗๒๔.๑๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวนผู้เข้าชม 456