ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๑๑๖ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม 457