ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
จำนวนผู้เข้าชม 397