ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งทั่วประเทศ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
จำนวนผู้เข้าชม 608