กรมศิลปากร ประกาศงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 27 ก.ย.63
จำนวนผู้เข้าชม 672