ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีและพนักงานขับรถ (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙)
จำนวนผู้เข้าชม 773