เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชม 1037

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


จำนวนผู้เข้าชม 0คน