เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 944

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


จำนวนผู้เข้าชม 0คน