ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ทองคำเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา
จำนวนผู้เข้าชม 727