โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ในอาคารเดิมให้เป็นสำนักงานห้องประชุมและบรรยายสรุป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
จำนวนผู้เข้าชม 627