โครงการบูรณะโบราณสถานกำแพงเมืองพัทลุงเขาชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม 784