สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ประกาศราคากลางโครงการบูรณะวัดเทพนิมิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนผู้เข้าชม 657