ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว(ห้องสุขา)อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จำนวนผู้เข้าชม 570