ประกาศอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งเตาทุเรียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนผู้เข้าชม 463