แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์รับ - ส่ง เอกสาร ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 27/09/2560 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 345