แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขนย้าย และจัดเก็บเอกสาร ในศูนย์เก็บเอกสาร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1)
วันที่ประกาศ : 28/09/2560 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 466