แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดเชื้อรา และหยิบ-เก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 28/09/2560 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 483