ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
วันที่ประกาศ : 14/07/2560 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 306