ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์ และกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
วันที่ประกาศ : 30/03/2560 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 224