ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนลายรดน้ำลงบนไม้" ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ ท่าน
วันที่ประกาศ : 10/04/2566 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 122

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนลายรดน้ำลงบนไม้" ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ ท่าน
  • ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Google Form
  • เมื่อผู้สมัครใน Google Form ครบจำนวนแล้วและหากมีผู้สละสิทธิ์ภายหลัง ท่านที่ลงทะเบียนลำดับที่ ๓๑ - ๓๕ จะได้รับเลือกสำรองรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับก่อน-หลัง
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ทางเพจเฟซบุ๊คของหอสมุดแห่งชาติ