ประชุมเพลงยาว ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
จำนวนผู้เข้าชม 174จำนวนผู้เข้าชม 174คน