ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ฉะโด : วิถีแห่งชาญี่ปุ่น"
วันที่ประกาศ : 29/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 918

คิดว่าการชงมัจฉะดื่มเองยากไหม? การชงชาญี่ปุ่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีไทยอย่างไร?

 
          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ฉะโด : วิถีแห่งชาญี่ปุ่น" "Chado : The Way of Japanese Tea" เนื่องในนิทรรศการพิเศษเรื่อง"เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก" วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายธนพันธุ์ ขจรพันธุ์ นักวิชาการอิสระ และนางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการชงชาญี่ปุ่นแบบลำลอง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองปฏิบัติการชงชาด้วยตนเองอีกด้วย กิจกรรมแบ่งเป็นสองรอบ เวลา ๐๙.๓๐ และเวลา ๑๓.๐๐ น. รอบละ ๔๐ ท่าน

          ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒

(*รับสำรองที่นั่งผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น)