วันที่ 23 กันยายน 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านปากสระ
วันที่ประกาศ : 23/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 547

วันที่ 23 กันยายน 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียน จากโรงเรียนบ้านปากสระ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 73 คน