วันที่ 24 กันยายน 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนคณะรับอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ประกาศ : 24/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 506

วันที่ 24 กันยายน 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนคณะรับอาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 68 คน