ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณเครือข่ายและบริการอินเทอร์เ้น็ตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมศิลปากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 15,000,000 บาท)
วันที่ประกาศ : 26/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 661