พระแว่นสูรยกานต์
จำนวนผู้เข้าชม 878

องค์ความรู้ เรื่อง พระแว่นสูรยกานต์
โดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.