รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2565 โครงการกิจกรรมงาน Thailand opened the country and resumed tourism industry (งาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Dinner Reception เพื่อขอบคุณสื่อมวลชน)
วันที่ประกาศ : 22/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 557