ประกาศการขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ประกาศ : 22/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1428