จัดกิจกรรม Cleaning Day วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 21/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 562

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรม Cleaning Day ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการและบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.