ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร ... ฟังไว้ ห่างไกลความผิด
วันที่ประกาศ : 06/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 149