ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ไปชมพระอาทิตย์ตรง ๑๕ ช่องประตูที่ปราสาทพนมรุ้ง
วันที่ประกาศ : 05/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 100


พระอาทิตย์ตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง รอบที่สามของปีใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับในเดือนกันยายนนี้ เป็น "ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้น" อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ไปร่วมรับแสงแรกของวันที่ปราสาทพนมรุ้ง เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไศวนิกายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
          เช็ควันกันให้ดี ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประตูเปิดให้เข้าเวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป (พระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ ๐๕.๕๗ น.) แล้วพบกันที่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
           ทั้งนี้ เหตุการณ์พระอาทิตย์ตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หากมีฝนตก เมฆเยอะ หรือเมฆลงต่ำ จะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.