ประกาศสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เงินกองทุนโบราณคดี)
วันที่ประกาศ : 26/07/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 594