คณะอนุกรรมการสำรวจเอกสารฯ เข้าสำรวจเยี่ยมชมเอกสารโบราณหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 21/06/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 63

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. คณะอนุกรรมการสำรวจเอกสารฯ  และบุคลากรสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน ๑๐ คน เข้าสำรวจเยี่ยมชมเอกสารโบราณ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่