ฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตนปฏิมากร : บทสดุดี “พระแก้วมรกต
จำนวนผู้เข้าชม 668Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.