กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 12/05/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 39

กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวต่อไป


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.