ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 10/05/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 40

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณโบราณสถานวัดอีก้าง เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่