สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขยายเวลาการรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
วันที่ประกาศ : 12/04/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 763

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขยายเวลาการรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ โทร 0 2282 8423 ต่อ 143, 145 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ inbox เพจ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.