กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 28/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 282

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการหลังจากปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวในวันต่อไป ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๒๐๑๙


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.