ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ตามรอยศิลปะจีนในวังหน้า ผ่านหออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช”
วันที่ประกาศ : 25/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 194

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ตามรอยศิลปะจีนในวังหน้า ผ่านหออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช” วิทยากรโดย นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, นายสาโรจน์ แสงสี นายช่างศิลปกรรมอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีต สำนักช่างสิบหมู่ และนายหนึ่ง ยังยิ่งยง นายช่างประณีตศิลป์ กลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีต สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร