ขอเชิญชมหออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช บานเฟี้ยม และผนังไม้จำหลักวรรณกรรมเรื่อง “สามก๊ก”
วันที่ประกาศ : 21/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 350


          หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช มีที่มาจากหอนั่งซึ่งใช้เป็นที่ว่าราชการในเคหาสน์ย่านหัวลำโพง ของเจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) เสนาบดีกรมพระนครบาล สมัยรัชกาลที่ ๔ ลักษณะเป็นศาลาใหญ่ ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นห้องโถงมีบานเฟี้ยมกั้น ๓ ด้าน รวม ๒๘ บาน บนบานเฟี้ยมมีภาพแกะสลักเล่าเรื่องสามก๊ก เป็นศิลปกรรมจีนที่นิยมในสมัยนั้น ซึ่งภายหลังทายาทตระกูลสิงหเสนีได้มอบให้กับกรมศิลปากรเพื่อเป็นสมบัติของชาติ รวมทั้งบริจาคเงินจัดสร้างหออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช เพื่อเป็นที่จัดแสดงบานเฟี้ยมชุดนี้

          บานเฟี้ยมชุดนี้ ทำมาจากไม้พะยูงแกะสลักปิดทอง เป็นของที่สั่งซื้อมาจากประเทศจีนในราคาบานละ ๘๐ บาท มีจำนวน ๒๘ บาน เป็นบานที่มีลวดลาย ๒๖ บาน และไม่มีลวดลาย ๒ บาน โดยบานที่มีลวดลาย ส่วนบนแกะสลักรูปค้างคาวห้าตัว (อู้ฟู่) ล้อมรอบอักษรจีนคำว่า “ซังฮี้” ส่วนล่างแกะสลักภาพเล่าเรื่องสามก๊ก นับเป็นประณีตศิลป์ที่งดงามทรงคุณค่า แสดงถึงความนิยมศิลปกรรมแบบจีนในหมู่คหบดีไทย สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์          ผู้สนใจสามารถเข้าชมหออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช และบานเฟี้ยม ผนังไม้จำหลักวรรณกรรม “สามก๊ก” ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดทุกวันพุธ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓