รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2562 โครงการเข้าร่วมคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ประกาศ : 14/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 176