รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 โครงการประชุมหารือกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ “สุวรรณภูมิ”: ภูมิคุณค่าแห่งอาเซียน
วันที่ประกาศ : 14/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 11