รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ระหว่างประเทศว่าด้วยมรดกเอกสารแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ : 14/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 7