รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลี โครงการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 31 ของศูนย์นานาชาติด้านการศึกษาซึ่งการสงวนฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
วันที่ประกาศ : 14/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 8