พระพุทธรูปลีลา พุทธปฏิมาแห่งสุโขทัย
จำนวนผู้เข้าชม 99