ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) 2/2565
วันที่ประกาศ : 05/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 786

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)


จำนวนผู้เข้าชม 0คน