ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗ รายการ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ประกาศ : 04/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 107